Samen aan de slag voor een beter, mooier en steviger Fryslân. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Om dat te bereiken zullen we elkaar moeten opzoeken; elkaars standpunten moeten respecteren; elkaar ruimte moeten geven, maar ook elkaar te vragen de ander iets te gunnen. Soms een lastige taak, maar de enige kans om in woord en daad deze prachtige provincie toekomstbestendig te houden.

Samen werken aan de toekomst van Friesland

Uw stem telt!

Beste inwoner van Súdwest-Fryslân en een deel van Littenseradiel, Nog slechts een paar weken en u mag weer gebruik maken van uw recht om die partij en/of persoon te kiezen, die de komende vier jaar uw belang mag vertegenwoordigen in de gemeentelijke politiek. Ik hoop van ganser harte dat u gebruik gaat maken van dat […]

Lees meer

Kernwaarde 1. Democratie

De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk is . Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur .

Lees meer

Kernwaarde 2. Federalisme

De FNP staat een staatsinrichting voor die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefomgeving zoveel als mogelijk zelf vorm te geven . De FNP wel meer bevoegdheid naar de provincie , een sterker provinciaal bestuur en daardoor een sterker Fryslân . FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de gemeente als […]

Lees meer

Kernwaarde 3. Internationalisme

De FNP zoekt naar wat mensen bindt en ziet de wereld als een federatie van gemeenschappen . Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal  

Lees meer