Kernwaarde 7. Duurzaamheid

De FNP wel een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties .
In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische bestaansvormen, die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en conserveren .