Kernwaarde 2. Federalisme

De FNP staat een staatsinrichting voor die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefomgeving zoveel als mogelijk zelf vorm te geven .
De FNP wel meer bevoegdheid naar de provincie , een sterker provinciaal bestuur en daardoor een sterker Fryslân .

FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de gemeente als eerste bestuurslaag meer bevoegdheid moet hebben om invulling te geven aan overheidsparticipatie .
De inwoner aan zet en de gemeente in de faciliterende en stimulerende rol .