Kernwaarde 3. Internationalisme

De FNP zoekt naar wat mensen bindt en ziet de wereld als een federatie van gemeenschappen .
Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal