Uw stem telt!

Beste inwoner van Súdwest-Fryslân,

Maart 2022 is het weer zover. Dan mag u weer gebruik maken van uw recht om die partij en/of persoon te kiezen, die de komende vier jaar uw belang mag vertegenwoordigen in de gemeentelijke politiek. Ik hoop van ganser harte dat u gebruik gaat maken van dat recht.
Sommige mensen hoor ik denken:
Wat levert het op?
Waarom zou ik stemmen?
Vaak doet men toch maar wat?
Politiek is niks voor mij!

Ik begrijp heel goed dat er twijfels zijn. Het vertrouwen in de (landelijke) politiek is niet zo groot en soms lijkt het ook alsof men maar wat doet en niet naar de inwoners luistert. Soms lijkt het alsof politici meer bezig zijn elkaar zwart te maken dan samen te strijden voor ons belang. Dat vind ik jammer, soms zelf beschamend en trek ik mij aan.  Dat moet anders!

Dat ‘anders’ komt alleen als we allemaal de moeite nemen om naar de stembus te gaan. Klagen zal niets veranderen. Persoonlijke actie is noodzakelijk.

Ik denk dat u vast in uw omgeving zaken ziet waar u vragen bij heeft? Misschien wel een buurvrouw of een familielid, die meer zorg nodig heeft? Of betreft het uzelf en kunt u geen werk vinden of iemand die u kent die moeilijk rond kan komen? Misschien ergert u zich aan het groen in uw omgeving, dorp of stad? Of maakt u zich dagelijks zorgen over uw kind, die over een drukke weg naar school moet fietsen? Allemaal vragen waar de gemeentelijke politiek een bij u passend antwoord op moet vinden.  Vragen waarover de gemeenteraad of het College van B&W besluiten moeten nemen.

De gemeentelijke politiek staat dichter bij u dan u soms denkt. Het gaat over u, uw gezin, familie en vrienden. Het gaat over uw leefruimte. Het gaat over leefbaarheid. Dat waar u elke dag mee te maken heeft.
Daarom is uw stem van groot belang. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine groep mensen de koers van de gemeente bepaald.  Sta op en doe mee!

Ik kan mij goed voorstellen dat het te lastig is om partijprogramma’s te vergelijken en een keuze te maken. Misschien is dat ook niet nodig!

Iedere partij zoekt voor de verkiezingen mensen, die vanuit de hoofdgedachte van die partij het beste willen voor de inwoners. Zoek dus niet een partij, maar zoek een persoon. Tussen al die namen op de kieslijsten zit vast iemand die u kent. Iemand waar u naar toe zou gaan als u ontevreden of juist tevreden bent met besluiten vanuit de gemeente. Stem  op die persoon. Dan helpt u uzelf om na de verkiezingen ook actief mee te kunnen doen. Actief voor uw eigen omgeving ofwel uw eigen belang. Prima.

Vanzelfsprekend hoop ik dat u uiteindelijk de conclusie trekt dat een persoon op de kieslijst van de FNP voor u de beste kandidaat is. De keuze is groot en mooi verspreid over de hele gemeente.

Dat u merkt dat de FNP het in de gemeente Súdwest-Fryslân niet zo verkeerd bezig is. En als u dan die persoon hebt gevonden hoop ik dat u in het programma van de FNP uw eigen waarden en gedachten herkent. Maar ook al vind u een andere partij dan is het wat mij betreft goed. Als u uw stem maar niet verloren laat gaan. Immers, de grote groep trouwe stemmers is altijd geneigd een grote landelijke partij te kiezen en houdt daarmee de huidige bestuurscultuur in stand. Hoe meer mensen naar de stembus gaan des te groter wordt het aandeel van de regionale en lokale partijen.  Een gemeentebestuur voor en door de eigen inwoners. Dat is van belang.

Ik hoop van harte dat u bereid bent om een keuze te maken voor de voor u passende partij en/of persoon.

Nu kan ik mij voorstellen dat er nog vragen leven. Het is niet zo gemakkelijk om wegwijs te worden in de wereld van de gemeente en al helemaal niet in de programma’s van de verschillende partijen. Daarom doe ik een handreiking. Mocht u vragen hebben over hoe de gemeente bepaalde zaken doet of ziet en welke doelen de FNP heeft op verschillende thema’s dan kunt u deze vragen stellen via vraag@durkstoker.frl  Ik ga dan proberen u zo snel als mogelijk een antwoord te geven.

Uw ‘ik weet het niet’ probeer ik zo met u om te buigen naar ‘ik weet het wel’.  Ik reken op u.

Vriendelijke groet,
Durk Stoker,
FNP Súdwest-Fryslân
plaats 8