Kernwaarde 5. Ondernemerschap

De FNP wel eigen initiatief , creativiteit , verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven , dat mensen en gemeenschappen in staat zijn haar optimaal te ontwikkelen .