Kernwaarde 6. Solidariteit

Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en wederzijds respect tussen arm en rijk , jong en oud , gezond en ziek behouden en versterkt worden , zodat niemand aan de kant komt te staan .

Niemand heeft het recht een ander te kleineren. Wij zoeken naar een manier om iets voor een ander te betekenen. Samen zijn we sterker.