Kernwaarde 4. Taal & Cultuur

Taal en cultuur dragen in grote mate bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen . De FNP wil de Friese identiteit versterken en staat daarom pal voor de Friese taal en cultuur . De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân , waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden , zoals het Bildts en het Stellingwerfs .

FNP-Súdwest-Fryslân staat volop open voor nieuwe inwoners , welke taal deze inwoners ook spreken. Súdwest-Fryslân is rijk aan een grote verscheidenheid aan talen ’ en dialecten .
Dat maakt onze gemeente tot de omgeving waar wij ons goed voelen!