Blog

Uw stem telt!

Beste inwoner van Súdwest-Fryslân, Maart 2022 is het weer zover. Dan mag u weer gebruik maken van uw recht om die partij en/of persoon te kiezen, die de komende vier jaar uw belang mag vertegenwoordigen in de gemeentelijke politiek. Ik hoop van ganser harte dat u gebruik gaat maken van dat recht. Sommige mensen hoor […]

Lees meer

Kernwaarde 2. Federalisme

De FNP staat een staatsinrichting voor die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefomgeving zoveel als mogelijk zelf vorm te geven . De FNP wel meer bevoegdheid naar de provincie , een sterker provinciaal bestuur en daardoor een sterker Fryslân . FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de gemeente als […]

Lees meer

Kernwaarde 4. Taal & Cultuur

Taal en cultuur dragen in grote mate bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen . De FNP wil de Friese identiteit versterken en staat daarom pal voor de Friese taal en cultuur . De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân , waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden […]

Lees meer