Blog

Kernwaarde 1. Democratie

De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk is . Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur .

Lees meer

Kernwaarde 3. Internationalisme

De FNP zoekt naar wat mensen bindt en ziet de wereld als een federatie van gemeenschappen . Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal  

Lees meer

Kernwaarde 5. Ondernemerschap

De FNP wel eigen initiatief , creativiteit , verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven , dat mensen en gemeenschappen in staat zijn haar optimaal te ontwikkelen .

Lees meer

Kernwaarde 6. Solidariteit

Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en wederzijds respect tussen arm en rijk , jong en oud , gezond en ziek behouden en versterkt worden , zodat niemand aan de kant komt te staan . Niemand heeft het recht een ander te kleineren. Wij zoeken naar een manier om iets voor een ander […]

Lees meer

Kernwaarde 7. Duurzaamheid

De FNP wel een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties . In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische bestaansvormen, die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en conserveren .

Lees meer