Blog

Kernwaarde 1. Democratie

De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk is . Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur .

Lees meer

Kernwaarde 2. Federalisme

De FNP staat een staatsinrichting voor die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen geeft om de eigen leefomgeving zoveel als mogelijk zelf vorm te geven . De FNP wel meer bevoegdheid naar de provincie , een sterker provinciaal bestuur en daardoor een sterker Fryslân . FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de gemeente als […]

Lees meer

Kernwaarde 3. Internationalisme

De FNP zoekt naar wat mensen bindt en ziet de wereld als een federatie van gemeenschappen . Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal  

Lees meer

Kernwaarde 4. Taal & Cultuur

Taal en cultuur dragen in grote mate bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen . De FNP wil de Friese identiteit versterken en staat daarom pal voor de Friese taal en cultuur . De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân , waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden […]

Lees meer

Kernwaarde 5. Ondernemerschap

De FNP wel eigen initiatief , creativiteit , verantwoordelijkheid en ondernemerschap de ruimte geven , dat mensen en gemeenschappen in staat zijn haar optimaal te ontwikkelen .

Lees meer

Kernwaarde 6. Solidariteit

Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en wederzijds respect tussen arm en rijk , jong en oud , gezond en ziek behouden en versterkt worden , zodat niemand aan de kant komt te staan . Niemand heeft het recht een ander te kleineren. Wij zoeken naar een manier om iets voor een ander […]

Lees meer

Kernwaarde 7. Duurzaamheid

De FNP wel een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties . In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische bestaansvormen, die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en conserveren .

Lees meer